LoyalPass

Rating
0.0
Status Đã đóng cửaMở cửa vào 08:30 today
LoyalPass

LoyalPass: Nền tảng KHTT 4.0

LoyalPass: Nền tảng KHTT 4.0

Chương trình thẻ khách hàng trung thành

Ưu đãi lần đầu mua hàng:Tặng 01 tem khi tải thẻ KHTT

Quét mã QR bằng điện thoại hoặc nếu bạn đang duyệt bằng điện thoại chạm vào mã QR để tiến hành tải thẻ KHTT về điện thoại

Write a Review

Click to rate